logo
logo

Social media

Marketing prawniczy

Obecnie życie w Internecie toczy się wokół serwisów społecznościowych. W tym momencie to już nie tylko Facebook, ale również Twitter, Instagram, SNapchat, Periscope, YouTube, Vimeo, czy też specjalistyczne serwisy GoldenLine i LinkedIn.

Analizując potrzeby i kierunek rozwoju Kancelarii, a także możliwość dotarcia do potencjalnych Klientów prowadzimy kampanie informacyjne i marketingowe w wybranych mediach społecznościowych.

W ramach działań w social media przygotowujemy reasearch materiałów, tworzymy własny content do publikacji, materiały graficzne, infografiki i materiały wideo. Wszystko zgodne z zaplanowaną strategią działań w danym medium i oczywiście spójne z identyfikacją wizualną Kancelarii.

In Portfolios