Marketing prawniczy - blog

dyskiZapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa danych w kancelarii. Kursy odbywają się w kancelarii i obejmują część teoretyczną i zajęcia praktyczne. Przeanalizujemy bezpieczeństwo danych w Państwa kancelarii, wskażemy ryzyka i pokażemy możliwości ochrony danych. Szkolenie jest przeznaczone dla partnerów kancelarii oraz kadry pracowniczej.

Program szkolenia:

1) Omówienie zagrożeń oraz technik kradzieży danych w kancelariach prawnych a. przykłady handlu danymi, szpiegostwa w Polsce i na świecie b. praktyczne przykłady kradzieży i incydentów związanych z ochroną danych osobowych i informacji poufnych

2) Przepisy prawa polskiego a. Omówienie pojęcia danych osobowych, danych wrażliwych b. Omówienie pojęcia Administrator Danych Osobowych, Administrator Systemów Informatycznych c. Powierzenie danych osobowych do przetwarzania lub przechowywania innym podmiotom d. Przekazywanie danych osobowych za granicę na przykładzie popularnych usług w chmurze (Google Apps, OneDrive) e. Omówienie „Polityki Bezpieczeństwa” i „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym” f. Omówienie prawnych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

3) Praktyczne metody ochrony danych osobowych i informacji poufnych a. Przesyłanie i przechowywanie korespondencji elektronicznej na przykładzie darmowych oraz płatnych profesjonalnych skrzynek pocztowych (ochrona przed nieuprawnionym dostępem do zawartości skrzynek i treści maili, ochrona kryptograficzna treści, dostęp do maili z urządzeń mobilnych, bezpieczeństwo załączników – wirusy i niebezpieczne oprogramowanie) b. korzystanie z wewnętrznej sieci firmowej oraz infrastruktury IT (ochrona przed nieuprawnionym dostępem do plików, ochrona kryptograficzna) c. korzystanie z komputerów i urządzeń mobilnych w kancelarii d. korzystanie z urządzeń mobilnych w miejscach publicznych i domu e. psychologiczno-społeczne aspekty ochrony danych

You must be logged in to post a comment.